Bewustwording lessen

Bewustwording lessen · 07. juni 2022
Zijn positieve woorden wel echt zo positief?
Elk woord draagt een bepaalde lading in zich. Waarschijnlijk bij het woord ‘liefde’ het meeste. Als je gaat observeren, dan zul je inzien dat we veelal het woordje ‘ik’ eraan verbinden. “Ik hou van jou, ik ben dankbaar, ik ben gelukkig”. Maar dragen deze woorden en zinnen wel de waarheid in zich? Als we deze positieve woorden en zinnen gebruiken, dan dragen ze het tegendeel in zich. De denkgeest zoekt namelijk altijd een uitingsmogelijkheid.
Bewustwording lessen · 10. mei 2022
Dat ben jij!
Ons bijna gehele leven lopen we langs dezelfde lijnen, we lijken hierbinnen vrij en veilig te zijn. Uiteindelijk zullen deze lijnen ons beperken. Het is het “zelf” die deze lijnen uitzet, in stand houd, als een soort van Grit aan lijnen. Dit Grit maakt dat we onszelf herhalen, we uit herinnering en tradities ons leven invulling geven.
Bewustwording lessen · 10. mei 2022
Wat intelligentie is kun je niet bedenken.
Intelligentie komt te voorschijn wanneer de denkgeest geen oplossing probeert te vinden. Wat intelligentie is kun je niet bedenken. Intelligentie is niet leren via boeken en studies of specialisaties. Het valt niet te meten via testen die bedacht zijn.
Bewustwording lessen · 10. mei 2022
Feiten inzien voor feiten
Zou het niet werkelijk fantastisch zijn om niets meer te hoeven te verwerken of los te laten? Dat wij in één klap vrij kunnen zijn van het vaak pijnlijke verleden? Geen therapie meer volgen waar jouw verhaal moet, mag, wil vertellen, geen regressies, geen stukje voor stukje en of laagje voor laagje te analyseren, verwerken om tenslotte los te laten? Maar in één klap onthecht zijn van die pijnlijke gedachten, emoties en gevoelens.
Bewustwording lessen · 10. mei 2022
Echte schoonheid
Echte schoonheid verschijnt wanneer de mens inziet waar hij geconditioneerd is, en daar niet over oordeelt, maar ziet waarom die condities er zijn. Echte schoonheid is daar waar we stoppen met registreren,
Bewustwording lessen · 10. mei 2022
Hoe verdeeldheid ons kan samensmelten
De verdeeldheid die zich nu afspiegelt in de wereld is een verdeeldheid die het individu het geschenk biedt van EENHEID. Het biedt het individu de mogelijkheid om zijn of haar eigen innerlijke verdeeldheid in te zien en te laten versmelten als één. Op het wereldse toneel zal de verdeeldheid nog een aantal jaren de boventoon voeren.
Bewustwording lessen · 10. mei 2022
Wat is passie?
Een techniek of methode toepassen om je passie te vinden is een vorm van zelfbedrog. Passie komt vanzelf tot je wanneer je vrij bent van welke techniek of methode dan ook. Je bent al één. Technieken en of methodes bestaan uit kennis en zijn aangeleerde concepten. Waarom zouden we onszelf iets aanleren als we al één zijn!
Bewustwording lessen · 25. augustus 2021
Feiten inzien voor feiten
Zou het niet werkelijk fantastisch zijn om niets meer te hoeven te verwerken of los te laten? Dat wij in één klap vrij kunnen zijn van het vaak pijnlijke verleden?
Bewustwording lessen · 25. augustus 2021
Denken leidt tot gehechtheid
Wanneer je een kind zijn of haar speelgoed afpakt, wordt het verscheurd door verdriet alsof je ze iets vreselijkst aandoet.
Bewustwording lessen · 25. augustus 2021
Bewust vertragen
Een simpele oefening om direct meer overzicht te krijgen en bewust vanuit het hier en nu aanwezig te zijn, is door te vertragen.

Meer weergeven