· 

De wil van KundaliniWat is Kundalini en wat houd het in?

Ikzelf had er tot 15 jaar geleden nog nooit van gehoord, totdat ik een ervaring had en de symptomen en fysieke en geestelijk klachten kreeg, dat niet door de reguliere geneeskunde kon worden verklaard.

Ik noem het Kundalini, omdat die naam voor mij het meeste in de buurt kwam na een zoektocht langs het alternatieve circuit.

In de oosterse wereld van spiritualiteit en bewustwording, wordt deze naam al eeuwen lang gebruikt voor een proces dat een mens kan ervaren in het leven als het daar klaar voor is.

De meer westerse benaming ‘levensenergie’ is ook prima, al geeft mijns inziens geen enkele benaming aan het proces dat mens doorleeft. Bij ieder mens stroomt de Kundalini (levensenergie, vanaf nu gebruik ik de afkorting ‘KL’) en is het de levensadem dat ons het leven schenkt. Zonder KL zou er simpelweg geen leven bestaan.

Het is de energie waar weinige van ons daadwerkelijk besef van hebben hoe sturend het is.

Als mens willen we graag altijd alles kunnen verklaren en benoemen, en in deze zoektocht van het leven leren we en doen we kennis op.

 

Nadat ik meer en meer onverklaarbare ervaring kreeg, en nergens  iets kon vinden wat er nu echt met me aan de hand was, kwam ik op een sites waar over Kundalini gesproken werd.

De klachten zoals; hoofdpijn, spier en gewrichtspijn, het gevoel alsof ik in brand stond, of het zo koud had dat het leek dat ik in een bad met ijswater zat, stemmingswisselingen, waarbij enorme creatieve uitbarstingen hoorde, visioenen en helderziendheid, diepe inzichten, veranderingen in vriendschappen en contacten hoorden hierbij.

De lijst gaat nog wel even door, maar ik was en voelde me mezelf niet meer. Het gevoel dat iets ander me bestuurde en leidde, was sterk. Ik las en hoorde dat het wel eens KL-ontwaking kon zijn.

Er bleken dat er verschillende technieken en methodes bestonden om de over-energie dat door mij heen ging tot rust te krijgen.

Ik heb deze ongeveer anderhalf jaar beoefend, maar het ging voelen alsof ik het proces tegenhield.

De klachten werden steeds sterker en vervelender.

Ik was een zombie dat van voren niet wist dat ik van achter leefde. Ik merkte dat de technieken me tegen gingen staan, en na een visioen heb ik ze allemaal opgegeven en me volledig in overgave gesteld om het proces te laten gaan waartoe het me zou brengen. Ik slikte in deze periode een pakje paracetamol en een doosje ibrobrufen per week, om de hevige pijnen zoals hoofdpijn (migraine) en spierpijnen te bestrijden.

Ik besloot om me niet meer te verzetten tegen het KL proces, en het aan te gaan zonder te vluchten in technieken of mezelf te verdoven. Ik ging luisteren naar wat KL me te vertellen had en daar naar te leven.

 

Nadat ik steeds vaker in een soort van trancestaat terechtkwam, waarbij ik soms uren in het bos voor me uit zat te staren, zag ik in dat KL uit twee stromen bestond, namelijk: De creatieve stroom en de seksuele stroom. De seksuele stroom zag ik als het leven dat door ons heen stroomde en er voor zorgde dat we blijven voortbestaan(voortplanting). De creatieve stroom stelt ons als mens in staat om te creëren. Ik zag ze door elkaar heen stromen en voelde nadat ik weer in het ‘hier en nu’ was, dat het ze met elkaar versmolten raakte. Door de fysieke en geestelijke klachten en mijn zoektocht naar antwoorden en oplossingen, waren deze twee stromingen verder van elkaar afgeraakt en was of het creatieve dan wel het seksuele lijdend en kreeg ik problemen.

Ik verstoorde met mijn mind het proces dat me juist iets wilde leren. Ik zocht naar een leraar, terwijl die al aanwezig was zonder dat ik er erg in had. Waarschijnlijk omdat het niet aanvoelde als een fijne leraar, die pasklare antwoorden gaf.

Het gaf me alles wat bij mezelf zowel fysiek als geestelijk niet in balans was. In elke laag van mijn bestaan kwam dát aan de oppervlakte wat gezuiverd mocht worden.

 

Vanaf het moment dat ik ook het concept KL losliet, veranderde er iets. Ik ervoer momenten waarin de energieën samensmolten en er een liefdesgevoel dat niet van deze wereld was door mij heen stoomde. Ik voelde me voor het eerst in mijn leven niet meer afgescheiden, en het wat ik altijd noemde ‘het heimwee gevoel’ was niet meer in mij aanwezig.

Er was eindelijk eenheid, zowel in geestelijke als in mijn lichamelijk toestand.

Nu ik dit zo schrijf, is er eigenlijk maar één woord voor en dat is liefde. Het proces wat feitelijk een bewustwordingsproces is, laat je ervaren wat het bestaan werkelijk te bieden heeft aan ons als mens. Is het een makkelijke weg, nee!! Doet het zeer, ja!

Is het het waard? Ja, absoluut!, één moment van versmelting maken de jaren van pijn en ongemak totaal onbelangrijk.

 

De jaren die daar op volgde kwam ik steeds meer in contact met de innerlijk stem van KL en liet het me zien hoe groots dit proces is, en dat de mensheid de kans geboden krijgt om een kwantum sprong te maken in het evolutieproces. We zijn er klaar voor! Steeds meer mensen kwamen er op mijn pad die ik mocht vertellen over dit wonderlijke gebeuren, en steeds vaker kwamen ze voor advies. Het belangrijkste wat ik dan altijd zei was: “Laat het los, bemoei je er niet mee, en geef het gevecht in jezelf op!

KL kent geen vaste route, het houd zich niet aan begrensde kennis van de menselijke mind.”

 

Er zijn op dit moment vele vormen om KL te beoefenen, zoals Yoga. Maar ik zie dat het met deze technieken altijd maar één stroom geactiveerd wordt.

Door de jaren heen zie ik dat het goed is dat deze technieken er zijn, maar er zijn er onder ons (op dit moment heeeel veeeel,) die klaar zijn voor deze versmelting en niet meer of vanuit mind of door over-activatie van de KL trachten ergens te komen of vandaan te vluchten(Dit kan zowel het creatieve element of het seksuele element zijn) Het zal op lange termijn laten zien en voelen dat het juist het KL proces vertraagt, wat je juist wenst te verstellen.

 

Het opwekken van KL is zelfs gevaarlijk, en door de jaren heen heb ik zelf schrijnende gevallen gezien, waarbij er geestelijke en/of fysieke klachten ontstonden, waardoor ze zichzelf echt in de problemen storten.

Het afleren van wat we kennen als mens, en het kosmische proces haar gang te laten gaan, is de weg. Hoe je dat doet en hoe snel dat dan gaat weet ik niet, maar hoe je naar de onbalans kijkt en er mee omgaat heeft het mij wel laten zien.

Begeleiding in KL is een belangrijk onderdeel geworden van de sessies die ik geef in mijn praktijk.

Heb jij het gevoel of het idee dat je een KL-ontwaking ervaart, en ben je op zoek naar iemand die uitervaring weet wat het van je vraagt, dan ben je van harte welkom. Uit eindelijk is het een ontmoeting van liefde dat op je wacht, al voelt de reis er naartoe alles behalve dat.

 

Met vriendelijke groet

Ronald Rhijnsburger

 

 

 


U bent van harte welkom om te delen of een reactie achter te laten.