· 

Hoe verdeeldheid ons kan samensmelten

Hoe verdeeldheid ons kan samensmelten

De verdeeldheid die zich nu afspiegelt in de wereld is een verdeeldheid die het individu het geschenk biedt van EENHEID.
Het biedt het individu de mogelijkheid om zijn of haar eigen innerlijke verdeeldheid in te zien en te laten versmelten als één.
Op het wereldse toneel zal de verdeeldheid nog een aantal jaren de boventoon voeren.
Deze energieën moeten nu eenmaal gekanaliseerd worden.
Het vat wat verdeeldheid heet, zal langzaam leegstromen.
Wanneer het individu zijn of haar eigen innerlijke verdeeldheid inziet en werkelijk vanuit dit eenheidsbesef op pad gaat, zullen er spoedig signalen zichtbaar worden op het wereldse toneel dat, andere individuen de kans biedt om in te zien wat er werkelijk gebeurd.
Hierdoor zal verdeeldheid snel terrein verliezen.
De kracht van eenheidsbesef binnen het individu zal het aankomende jaar een verantwoordelijkheid oproepen, waardoor er geen behoefte meer is om te reageren op uiterlijke verdeeldheid.
Voorspellingen over wie de verkiezingen zullen winnen of welke natuurrampen ons te wachten staan het aankomende jaar, zijn voorspellingen vanuit verdeeldheid en kunnen het individu beïnvloeden en zelfs sommigen ervan kunnen weerhouden om verdeeldheid los te laten.
Verdeeldheid is een bijproduct van angst, angst heeft verdeeldheid in het leven geroepen.
Om even een fysiek voorbeeld te geven is het aardig om je armen wijd open te doen, en te kijken naar je rechterarm en te kijken naar je linker arm waarbij het vooral belangrijk is om de afstand die tussen de twee armen zit te zien.
Nu wanneer we de armen naar elkaar toe brengen en de linker en rechterhand elkaar raken vind er een verandering in energie plaats.
Merk het verschil op wanneer je armen uitgestrekt zijn en wanneer de armen samen komen en de handen elkaar raken.
Een heel simpel voorbeeld misschien, maar het geeft een goed beeld, wanneer we inzien dat angst afstand nodig heeft om verdeeldheid voort te brengen.
De verdeeldheid, die zich nu laat zien in de wereld, is er omdat we afstand plaatsen tussen onszelf en de ander om wat voor reden dan ook.
Zonder deze afstand kunnen we inzien dat de ander helemaal niet anders is.
Het is ook gewoon een mens van vlees en bloed.
Wanneer het individu steeds meer en meer gaat inzien, dat eenheid een feit is zal het de afstand eruit halen, waardoor angst en verdeeldheid geen heersende factoren meer zullen zijn.
Geschreven woorden hebben geen waarde als het individu het zelf niet onderzoekt op juistheid. Sterker nog, de waarheid zit niet in het hierboven geschreven stukje.
Maar de waarheid zit in het individu, die de reactie onderzoekt, die het innerlijk teweegbrengt en daar verantwoordelijkheid voor neemt.
Wat het je ook laat zien, neem het geschenk van eenheid in ontvangst.

© Ronald Rhijnsburger 

Reactie schrijven

Commentaren: 0