De wil van Kundalini

Kundalini proces

Ik noem haar…..

De kamer is stil sereen en opeens dient zich een kracht aan.
Het vult mijn wezen, de kamer, alles vibreert van deze opgewekte schoonheid.
Beminnenswaardig voor wie haar iets langer zou kennen.
Maar je kan haar niet kennen.
Om bewust te blijven van deze kracht was het van uiterst belang zo stil en aanwezig mogelijk te blijven, deze liefelijke energie.
Ze laat me achter met een stervende herinnering.
En wanneer ik genoeg sterf, zal de herinnering ons doen versmelten.
Ik noem haar…….

 

 

© Ronald Rhijnsburger

Als je een partner hebt waarbij de Kundalini zo sterk stroomt, kan ik u alleen maar aanraden,

laat hem of haar zijn gang gaan.

Ga niet in verzet, ga niet zeggen dat iets niet mag, maar gooi alle principes die wij als mens generaties na elkaar door hebben gegeven, overboord.

Hij of zij is niet je bezit, zijn/haar liefde voor jou zal niet minder worden als je loslaat, maar juist meer!

Dit proces is zo leerzaam voor jullie allebei, maar je moet durven, en er open voor staan.

Het zal je inzichten geven, je zal handelingen verrichten die je een jaar geleden nooit zou hebben gedurfd.

Je zal grenzen in jezelf verzetten, totdat er geen grenzen meer zijn.

Je komt je donkerste demonen tegen, je zal de mooiste hemelen binnen mogen gaan, en dan met een klap weer terug op aarde worden gezet.

Je zal pijnen doorstaan, je mag liefde ervaren die niet van hier is, en je zal momenten van gelukzaligheid beleven, waarna je later in een diepe depressie terechtkomt.

In deze rubriek Kundalini staat al veel geschreven over, wat als de Kundalini zo sterk stroomt.

Daar hoef ik verder niets aan toe te voegen.

Maar als partner kun je hier erg veel van leren en zo meegroeien in het bewustzijn.

Alles wat er bij je partner aan het licht komt van emoties, pijnen en trauma’s, zal ook bij jou naar boven komen.

Je triggert elkaar enorm, en als je beiden bewust bent van wat er gaande is, en dat je beiden van een afstandje kunt inzien wat er gebeurt, dan is dat een mooie manier om zo ook je eigen demonen onder ogen te komen.

Kijk naar jezelf wat voor emoties er bij jou naar boven komt als hij/zij depressief is of pijn heeft.

Kijk naar jezelf als je jaloers wordt of boos, omdat je leven niet gaat zoals het gaat.

Kijk naar jezelf en geef niet de schuld aan de ander die in dit proces zit, maar kijk naar wat jezelf kunt doen om het voor beiden gemakkelijker te maken. Zeg niet: Dat mag niet of dat mag wel, maar praat, blijf praten, blijf open naar elkaar.

Ook al heb jij die sterke stroming van de Kundalini en begrijpt je partner niets van wat er allemaal met je gebeurt, laat hem of haar dit dan lezen en wees eerlijk.

Bespreek wat er in je omgaat, waar je behoefte aan hebt en wat je eraan zal kunnen doen.

Je bent samen iets aangegaan als ziel, en je kunt elkaar naar een veel grotere hoogte brengen door elkaar te gaan zien als twee individuen, dan als je kijkt en zegt: ‘Hij/zij is van mij!!’

Door samen aan dit proces te beginnen, zal je in gaan zien dat juist dit proces alle denken, spelletjes, alle patronen dat al eeuwen in ons systeem zit, om zal vallen zodat de dualiteit di in ons zit langzaam op de achtergrond verdwijnt en dat de Christuslicht dat wij allemaal kunnen behalen, langzaam indaalt.

Leer van elkaar, leer van jezelf, alleen dan kun je samen tot een enorme vrijheid komen, een vrijheid die ons geboorterecht is.

 

 

Jolanda Rhijnsburger

Ontwaken door de oerkracht dat ook wel, levensenergie of Kundalini genoemd wordt, is voor vele mensen nog een onbekende meester.

Na 25 jaar ervaring en onderzoek over deze allesomvattende transformatie en transmuterende oerkracht, achtte ik de tijd rijp om er iets over te schrijven en dat het diegene mag helpen, ondersteunen bij de vaak heftige golven van Kundalini tijdens een actief activatieproces.

Kundalini kun je beschouwen als een leraar, die je tot de laatste cel in je lichaam zal uitnodigen, om alles wie je bent of denkt te zijn, aan te kijken, te onderzoeken, aan te passen en te verdiepen, verruimen en vernieuwen.

De afgelopen 25 jaar heb ik schrijnende, en zelfs zéér schrijnende gevallen van Kundalini ontwaking gezien, bij mensen die letterlijk zichzelf en de weg kwijtgeraakt waren.

Sommige onder hen zijn beland in instellingen en kregen zoveel informatie tot zich, dat het tot een psychose leidde.

Veelal werden deze mensen behandeld volgens de traditionele psychologie, en waren medicatie zoals antidepressivum pure noodzaak, om hen te ondersteunen en af te blokken van zware depressies.

Kundalini brengt je tot de grootste hoogten en tot de diepste dalen en alles wat daartussenin besloten ligt.

Kundalini komt als het zich ‘natuurlijk’ aandient als een dief in de nacht, en zal niet rusten, totdat je als ziel een stadia aan processen hebt doorlopen, doorleeft en geheeld hebt.

Het vraagt een totale aanpassing van je identiteit en lichaam.

Kundalini is een uiterst veel omvattend en complexe leraar,

dat veel en met tijden heel veel van het individu vraagt.

Het kent zeer gevarieerde procesvormen over hoe het individu een Kundalini activatie kan ervaren.

Mijn intentie is, om in dit geschrevene puntsgewijs een zo helder mogelijk, de meest voorkomende variaties uit te diepen/te leggen, zodat u als lezer dit als een soort van handleiding, eerste hulp, kan lezen bij de onvermijdelijke vastloop momenten tijdens één van de Kundalini processen.

Kundalini ontwaken is anders dan een geestelijke ontwaking, al staan deze twee vormen van ontwaken veelal niet los van elkaar en volgen ze elkaar op, in willekeur.

Je bent als ziel klaar voor dit proces, al is het vaak ons gevormde persoonlijkheid dat ons in moeilijkheden brengt, tijdens deze processen.

Het zal je continue uitnodigen om te kijken naar je overtuigingen, conditioneringen, onzekerheden, familiare banden, relaties en wat werkelijke waarde heeft in je bestaan als mens.

Kundalini ontwaken kent geen tijd, het brengt je uit evenwicht, net zolang, totdat je de inzichten duidelijk en helder hebt, en deze ook naleeft.

Naast de geestelijke uitdagingen is de wissel dat een activatie teweegbrengt,

voor het lichaam een vaak hele beproeving.

Het lichaam staat in brand en de ongemakken en zelf een aantal ziektebeelden, zoals bijvoorbeeld, chronische vermoeidheid, fibromyalgie, slapenloosheid, en vele andere lichamelijke kwalen zullen aangehaald worden.

Er worden tips aangereikt die voor verlichting kunnen zorgen tijdens hevige golven van deze oerkracht energie.

Zoals ik in het begin aanhaalde is Kundalini ontwaking niet bij iedere mens een feit.

Ook zijn er mensen die schijnbaar graag willen dat ze dit hebben en denken dit te ervaren.

Ook zijn er mensen die deze energie bewust opwekken, zowel bij zichzelf als wel bij anderen.

Dit kan onder de juiste begeleiding, wanneer de therapeut of Kundalini geschoolde (vaak via de oosterse zienswijze op Kundalini) goed zijn.

Maar wanneer de therapeut niet goed weet met welke krachten er gewerkt wordt,

kan het zéér gevaarlijk zijn voor beiden.

Kundalini, de levensenergie, is een turbulente reis, maar kent binnen deze reis momenten waardoor je zegt: ‘Ja, hier doe ik het voor.’

 

Het brengt je stap voor stap naar een hogere staat van verruimt bewustzijn, waar de werkelijke waarde van wat echt is, aan je getoond wordt.

Ware liefde staat los van de geest, het kent geen tegendeel.

Het is één met wat is.

Kundalini kunnen we ook vertalen als een weg, die je naar de liefde brengt.

Kundalini ontwaken zal je onzeker maken, om je aan te sporen om zeker te leren zijn.

Er is geen weg afgesloten voor de Kundalini.

Binnen alle wegen die wij in deze aardse wereld kennen, kan het je brengen.

Maar al te vaak zie ik bij een persoon dat de Kundalini geactiveerd wordt, wanneer deze een ernstig trauma ervaart of er sprake is van een burn-out of overspannenheid.

Daarom is het belangrijk om aan te geven, en dat zal ik met enige regelmaat blijven herhalen, als je denkt of zelfs weet dat je in een Kundalini ontwaking zit, en je ervaart geestelijk of lichamelijke klachten die je verontrusten, ga naar een dokter of zoek hulp, als je psychische onbalans ervaart. 

Wees niet eigenwijs, alles heeft zijn plek, en gezien door de ogen van Kundalini zelf zijn rede.

Naast de verschillende vormen van Kundalini ontwaken, zal ik voorbeelden beschrijven van gesprekken die ik met mensen gevoerd heb de afgelopen jaren.

Mijn diepste wens is dat dit geschrevene je inzichten mag verschaffen, en je naar ‘aha’, momentjes van herkenning mag voeren.

Uiteindelijk is het de Kundalini zelf, die je werkelijke leraar is.

Het geschreven woord kan ondersteuning bieden, maar jij bent het zelf die de Kundalini uitgenodigd hebt, op dit punt in je zielenreis. 

 

De slang

In de oosterse overtuiging wordt de Kundalini vaak aangeduid als een slang of zelfs twee.

Deze liggen opgerold in de basischakra en wanneer deze wakker wordt,

kronkelt hij langzaam omhoog langs de ruggengraat.

Mooie beeldvorming waarmee je jezelf een idee kunt geven wat er nou eigenlijk met je aan de hand is,

en wat er allemaal gebeurd.

De meeste mensen die een Kundalini ontwakening hebben gehad, hebben voorafgaand aan dit proces, een reeks aan levenservaringen gehad, waardoor ze doorgaans op dezelfde wijze, over hoe ze in het leven staan, naar zichzelf blijven kijken, en hier in vasthouden aan wat ze kennen.

Kundalini komt vaak ongelegen, juist op dat moment in je leven dat je er eigenlijk niets meer bij kan hebben.

Je hoofd zit vol, je bent overprikkeld.

 

Je werk is al jaren niet echt meer datgeen wat je wilt 

Klachten en symptomen tijdens het wakker worden van de Kundalini

Depressieve gedachten en gevoelens

Slecht slapen

Angsten en trauma’s komen op

Drukkend gevoel in je lichaam

Hoofdpijn

Kramp in de spieren

Hitte en kou golven door je heen

Meer behoefte of juist geen behoefte aan seksualiteit

Ontregeld zijn met extreme emoties of juist een gebrek aan emotie

 Onzekerheid over zo’n beetje alles

 Spier en gewrichtspijn

Het gevoel alsof ik in brand staat

Koud als ijs

Stemmingswisselingen

Creatieve uitbarstingen

Visioenen

Helderziendheid

Diepe inzichten

Veranderingen in vriendschappen en relaties

 

Een orgaan dat opeens groter gaat groeien

Mijn ervaring met Kundalini

Ikzelf had er tot 25 jaar geleden nog nooit van gehoord, totdat ik een ervaring had, en de symptomen en fysieke en geestelijk klachten kreeg, dat niet door de reguliere geneeskunde kon worden verklaard.

Ik noem het Kundalini, omdat die naam voor mij het meeste in de buurt kwam na een zoektocht langs het alternatieve circuit.

In de oosterse wereld van spiritualiteit en bewustwording, wordt deze naam al eeuwenlang gebruikt voor een proces dat een mens kan ervaren in het leven als het daar klaar voor is.

De meer westerse benaming ‘levensenergie’ is ook prima, al geeft mijns inziens geen enkele benaming aan het proces dat mens doorleeft.

Bij ieder mens stroomt de Kundalini (levensenergie) en is het de levensadem dat ons het leven schenkt.

Zonder Kundalini zou er simpelweg geen leven bestaan.

Het is de energie waar weinige van ons daadwerkelijk besef van hebben hoe sturend het is.

Als mens willen we graag altijd alles kunnen verklaren en benoemen, en in deze zoektocht van het leven leren we en doen we kennis op.

 

Nadat ik meer en meer onverklaarbare ervaring kreeg, en nergens iets kon vinden wat er nu echt met me aan de hand was, kwam ik op een sites waar over Kundalini gesproken werd.

De klachten zoals; hoofdpijn, spier en gewrichtspijn, het gevoel alsof ik in brand stond, of het zo koud had dat het leek dat ik in een bad met ijswater zat, stemmingswisselingen, waarbij enorme creatieve uitbarstingen hoorde, visioenen en helderziendheid, diepe inzichten, veranderingen in vriendschappen en contacten hoorden hierbij.

De lijst gaat nog wel even door, maar ik was en voelde me mezelf niet meer.

Het gevoel dat iets ander me bestuurde en leidde, was sterk.

Ik las en hoorde dat het wel eens Kundalini-ontwaking kon zijn.

Er bleken dat er verschillende technieken en methodes bestonden om de over-energie dat door mij heen ging tot rust te krijgen.

Ik heb deze ongeveer anderhalf jaar beoefend, maar het ging voelen alsof ik het proces tegenhield.

De klachten werden steeds sterker en vervelender.

Ik was een zombie dat van voren niet wist dat ik van achter leefde.

Ik merkte dat de technieken me tegen gingen staan, en na een visioen heb ik ze allemaal opgegeven en me volledig in overgave gesteld om het proces te laten gaan waartoe het me zou brengen.

Ik slikte in deze periode een pakje paracetamol en een doosje ibrobrufen per week, om de hevige pijnen zoals hoofdpijn (migraine) en spierpijnen te bestrijden. 

Ik besloot om me niet meer te verzetten tegen het Kundalini-proces, en het aan te gaan zonder te vluchten in technieken of mezelf te verdoven.

Ik ging luisteren naar wat  Kundalini me te vertellen had en daarnaar te leven.

 

Nadat ik steeds vaker in een soort van trancestaat terechtkwam, waarbij ik soms uren in het bos voor me uit zat te staren, zag ik in dat  Kundalini uit twee stromen bestond, namelijk: De creatieve stroom en de seksuele stroom.

De seksuele stroom zag ik als het leven dat door ons heen stroomde en ervoor zorgde dat we blijven voortbestaan(voortplanting).

De creatieve stroom stelt ons als mens in staat om te creëren.

Ik zag ze door elkaar heen stromen en voelde nadat ik weer in het ‘hier en nu’ was, dat het ze met elkaar versmolten raakte.

Door de fysieke en geestelijke klachten en mijn zoektocht naar antwoorden en oplossingen, waren deze twee stromingen verder van elkaar afgeraakt en was of het creatieve dan wel het seksuele lijdend en kreeg ik problemen.

Ik verstoorde met mijn mind het proces dat me juist iets wilde leren.

Ik zocht naar een leraar, terwijl die al aanwezig was zonder dat ik er erg in had.

Waarschijnlijk, omdat het niet aanvoelde als een fijne leraar, die pasklare antwoorden gaf.

Het gaf me alles wat bij mezelf zowel fysiek als geestelijk niet in balans was.

In elke laag van mijn bestaan kwam dát aan de oppervlakte wat gezuiverd mocht worden.

 

Vanaf het moment dat ik ook het concept Kundalini losliet, veranderde er iets.

Ik ervoer momenten waarin de energieën samensmolten, en er een liefdesgevoel dat niet van deze wereld was door mij heen stoomde.

Ik voelde me voor het eerst in mijn leven niet meer afgescheiden, en het wat ik altijd noemde ‘het heimwee gevoel’ was niet meer in mij aanwezig.

Er was eindelijk eenheid, zowel in geestelijke als in mijn lichamelijk toestand.

Nu ik dit zo schrijf, is er eigenlijk maar één woord voor, en dat is liefde.

Het proces wat feitelijk een bewustwordingsproces is, laat je ervaren wat het bestaan werkelijk te bieden heeft aan ons als mens.

Is het een makkelijke weg, nee!!

Doet het zeer, ja!

Is het het waard?

Ja, absoluut! Eén moment van versmelting maken de jaren van pijn en ongemak totaal onbelangrijk.

 

De jaren die daarop volgde kwam ik steeds meer in contact met de innerlijk stem van Kundalini en liet het me zien hoe groots dit proces is, en dat de mensheid de kans geboden krijgt om een kwantum sprong te maken in het evolutieproces.

We zijn er klaar voor!

Steeds meer mensen kwamen er op mijn pad die ik mocht vertellen over dit wonderlijke gebeuren, en steeds vaker kwamen ze voor advies.

Het belangrijkste wat ik dan altijd zei was: “Laat het los, bemoei je er niet mee, en geef het gevecht in jezelf op!

Kundalini kent geen vaste route, het houd zich niet aan begrensde kennis van de menselijke mind.”

 

Er zijn op dit moment vele vormen om Kundalini te beoefenen, zoals Yoga.

Maar ik zie dat het met deze technieken altijd maar één stroom geactiveerd wordt.

Door de jaren heen zie ik dat het goed is dat deze technieken er zijn, maar er zijn er onder ons (op dit moment heeeel veeeel,) die klaar zijn voor deze versmelting en niet meer of vanuit mind of door over-activatie van de Kundalini trachten ergens te komen of vandaan te vluchten

(Dit kan zowel het creatieve element of het seksuele element zijn)

Het zal op lange termijn laten zien en voelen dat het juist het Kundalini-proces vertraagt, wat je juist wenst te verstellen.

 

Het opwekken van Kundalini is zelfs gevaarlijk, en door de jaren heen heb ik zelf schrijnende gevallen gezien, waarbij er geestelijke en/of fysieke klachten ontstonden, waardoor ze zichzelf echt in de problemen storten.

Het afleren van wat we kennen als mens, en het kosmische proces haar gang te laten gaan, is de weg.

Hoe je dat doet en hoe snel dat dan gaat weet ik niet, maar hoe je naar de onbalans kijkt en er mee omgaat, heeft het mij wel laten zien.

Begeleiding in Kundalini is een belangrijk onderdeel geworden van de sessies die ik geef in mijn praktijk.

 

Heb jij het gevoel of het idee dat je een Kundalini-ontwaking ervaart, en ben je op zoek naar iemand die uitervaring weet wat het van je vraagt, dan ben je van harte welkom.

Uit eindelijk is het een ontmoeting van liefde dat op je wacht, al voelt de reis er naartoe allesbehalve dat.

 

 

© Ronald Rhijnsburger

 

In mijn eerste  boek "De salon Filosoof" staat heel mooi omschreven hoe de hoofdpersoon een Transformatie/Kundalini proces ondergaat. Voor velen een herkenning en hebben er veel inzichten uit mogen halen. 

Te koop p mijn site 

Wordt vervolgt...

Voor meer  info, klik op afbeelding
Voor meer info, klik op afbeelding
Voor meer  info, klik op afbeelding
Voor meer info, klik op afbeelding

Reactie schrijven

Commentaren: 0