· 

De vernieuwde en inspirerende leider

Een vernieuwde leider is zich continue van bewust van wat er op de werkvloer gaande is.

Als hoofdverantwoordelijke mag er niets aan het toeval overgelaten worden.

Het succes hangt af van de manier waarop de taken uitgevoerd worden.

Een leider met een duidelijke visie, zal deze over weten te brengen op de personen die de opdracht volgens deze visie ten uitvoer gaan brengen.

Het is van belang om als leider in contact te staan met de medewerkers en niet alleen een naam op papier te zijn.  

Door als leider het goede voorbeeld te geven en geïnteresseerd te zijn, tonen medewerkers respect en verbindt men zich meer met de visie die je voor ogen hebt. 

Met het beperken van de afstand tussen jou als leidinggevende en je medewerkers blijft de menselijke maat aan beide kanten vertegenwoordigd.  

Luisteren en observeren zijn de sleutelwoorden ter voorkoming van onvrede. Onvrede ontstaat veelal door de slechte communicatie tussen de verschillende lagen binnen een organisatie. 

De uitdaging voor een leider is om tussen de lagen te ontdekken waar de fout in de vertaalslag zit.

Het kan een wereld van verschil brengen, door een aantal keren per week wat tijd in te ruimen en de aandacht hierop te vestigen.  

Op papier kan een visie duidelijk en helder zijn, maar de uitvoering is van een heel andere orde.

Door middel van observatie worden de knelpunten zichtbaar. 

De organisatie wordt in groepsverband sterker door als leider de symptomen te herkennen. Dit zal uiteindelijk tot meer bevredigende resultaten leiden.  

Een leider die inspireert en luistert zal door de werknemers ook als leider gewaardeerd worden.

De leider die inspireert ziet dit terug in het werk dat zijn werknemers uitvoeren.

Je bent een mentor voor je werknemers en kunt hierdoor het gevoel overbrengen dat ze deel uitmaken van een bijzondere reis.

Geef werknemers de kans om hun kwaliteiten te laten zien en complimenteer ze met behaalde resultaten.   

Wellicht qua tijd een kleine investering, maar het levert een gemotiveerde organisatie op.

Hetgeen hierboven omschreven, is niet compleet nieuw.

Echter wordt het in de praktijk helaas nog veel te weinig ten uitvoer gebracht.

Zichtbaar leiderschap zorgt voor een positiever klimaat binnen de organisatie en dit leidt weer tot verhoogde resultaten.    

 

© Ronald Rhijnsburger

 

Boek: De vernieuwde zakelijkheid 

Reactie schrijven

Commentaren: 0