· 

“De Vernieuwde Zakelijkheid”

Ondernemen vanuit een observerende geest die bruist van creatieve inspiratie, met een onuitputtelijk door passie aangevoerd enthousiasme.

Ondernemen zonder concurrentie, maar in verbinding staan met mede-ondernemers en organisaties.

“De Vernieuwde Zakelijkheid” is dáár durven staan, waarin oude systemen en hiërarchieën een plek hebben, maar niet meer bepalend zijn.

Er is een begunstiging voor iedereen zonder bezitsverwerving, door elkaar te inspireren, uit te dagen en te stimuleren.

 

“De Vernieuwde Zakelijkheid” is ondernemen vanuit passie.

Succes

Succes ontstaat wanneer je het simpel kunt houden en direct handelt vanuit het actuele moment, wanneer er geen angst is in hetgeen je onderneemt.

Handelen zonder angst houdt in, dat er geen afgescheidenheid is.

De energie van verbinden en delen ontstaat, zodat er contrastieve relaties gevormd worden, wat weer bijdraagt aan duurzaam ondernemen.

 

Succes is geen keuze maar een manier van leven. Voorbij alle grenzen durven kijken, door het geheel te observeren.

Jezelf meester maken door echt te luisteren.

Onderscheidend vermogen

Het gehele bedrijfsleven, de politiek, de samenleving, de mensheid is gevormd en wordt in stand gehouden door kopieergedrag.

Elk mens, elke organisatie bewandelt dezelfde grit.

Een lijnenspel, waarbinnen we succes, zoals wij dat kennen, afgemeten wordt.

Elk individu leert zich dezelfde stof aan, ongeacht welk leerstelsel er gevolgd wordt.

Iedereen leert dezelfde materie en neemt dit aan als waarheid.

Elke organisatie maakt gebruik van een bedrijfsstructuur die weinig verschilt van de concurrent.

In dit tijdperk van automatisering loopt alles volgens de systemen die de techniek hiervoor ontwikkeld heeft.

Door de jaren heen is ons, zowel bij de bedrijven waar we kwamen, als bij de individuen die door ons gecoacht werden, opgevallen dat we veelal dezelfde problemen tegen kwamen.

Vooropgesteld, dat alle structuren en systemen hun plek in het geheel hebben.

Echt succes ontstaat, wanneer een individu een “eureka-moment” heeft vanuit het creatieve vermogen waaruit wij als mens kunnen tappen. De vraag die wij onszelf stelden was; “Hoe kunnen wij dit individu en het bedrijfsleven inspireren en het buiten de lijnen van het bestaande laten kijken?”

Door de creativiteit die hierdoor bij ons ontstond is dit boek tot stand gekomen.

Wees open-minded tijdens het lezen. Neem niets aan als waar of onwaar maar observeer jezelf.

 

In dit digitale tijdperk van amusement maken vele individuen zich tot een merk. Men zet de social-media, waar bijna iedereen gebruik van maakt, in om zichzelf als merk te profileren.

De techniek van deze systemen vormt weer het lijnengrit.

Massaal doen wij hetzelfde kunstje en gebruiken we dezelfde “termen-hype”.

Binnen dit systeem proberen we onszelf te onderscheiden van de rest. We werken van de ene crisis naar de andere, veelal ontstaan vanuit dezelfde oorzaken.

Verandering zal nagenoeg niet plaatsvinden, zolang we binnen de lijnen van hetzelfde blijven opereren.

Het is tijd voor aanpassing! Tijd voor vernieuwing!

Ieder individu is tot zoveel meer in staat dan we denken.

De mens wordt sensitiever. Je bent één van de gelukkigen, als je nog geen burn-out hebt gehad. De manier waarop we nu overleven is niet meer houdbaar.

Laat dit boek de bekende patronen doorbreken, met een verruimde geest als resultaat. 

Wordt een completer mens, zowel zakelijk als privé.

 

 

© Ronald Rhijnsburger

Boek: De vernieuwde zakelijkheid

Reactie schrijven

Commentaren: 0