· 

Een natuurlijk levensritme

Een natuurlijke levensritme

Observeer je bewegingen, je denken, hoe je spreekt, hoe je handelt.
Wees je bewust van het tempo waarin je beweegt, spreekt en denkt.
Door alert, alles een tempo lager te doen, zal zich een natuurlijk levensritme openbaren.
Er vind dan versterving plaats van het mechanische ritme.
De klare schoonheid laat zich in alles zien, in en om je heen.
Een natuurlijk levensritme is vrij, alert en aanwezig.

 

 

© Ronald Rhijnsburger